Ολοκληρώθηκε το Σχολείο Επιμόρφωσης των 84 νεοπροαχθέντων Αστυνομικών Διευθυντών

Ολοκληρώθηκε σήμερα, το Σχολείο Επιμόρφωσης των νεοπροαχθέντων Αστυνομικών Διευθυντών έτους 2015, που πραγματοποιήθηκε από 05-10-2015 έως 24-10-2015, σε τρεις (3) εκπαιδευτικές σειρές, πενθήμερης διάρκειας έκαστη, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές).

Στο Σχολείο συμμετείχαν συνολικά ογδόντα τέσσερις (84) Αστυνομικοί Διευθυντές, εκ των οποίων είκοσι δύο (22) στην Α΄ εκπαιδευτική σειρά, τριάντα (30) στην Β΄ εκπαιδευτική σειρά και τριάντα δύο (32) στην Γ΄ εκπαιδευτική σειρά.

Κατά τη διάρκεια του Σχολείου οι Αστυνομικοί Διευθυντές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιμορφωτικές διαλέξεις και παρουσιάσεις σε διάφορα θέματα επαγγελματικού ενδιαφέροντος, όπως σύγχρονος τρόπος διοίκησης (management), ηγεσία, οργάνωση λειτουργία, επικοινωνία κ.λπ., που θα τους βοηθήσουν να ασκήσουν με πληρότητα τα καθήκοντα του βαθμού τους.

Στην τελετή λήξης του σεμιναρίου παρέστη ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, ο οποίος μέσω της ομιλίας του έδωσε εντολές και οδηγίες για διάφορα θέματα υπηρεσιακού ενδιαφέροντος.

Ακολούθως, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεπικουρούμενος από τη Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγο Σταματίνας Μίζη, επέδωσε στους αποφοιτήσαντες Αστυνομικούς Διευθυντές τα πιστοποιητικά σπουδών, παρουσία και του Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Ταξιάρχου Αθανασίου Κατσάρα.

Εδώ σχολιάζεις εσύ!

υπάρχουν...

banner