ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – Ψυχολογική Υποστήριξη των Στελεχών Πρώτης Γραμμής

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών τόνισε την αναγκαιότητα της ψυχολογικής υποστήριξης των στελεχών.

Οι αυξανόμενες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές με τις συνακόλουθες απώλειες ανθρώπινων ζωών, πέραν της σωματικής κόπωσης του στελεχιακού δυναμικού, υποβάλλουν τα καταπονημένα στελέχη σε συχνό επιχειρησιακό στρες.

Η ΠΕΑΛΣ, ως θεσμικός εκπρόσωπος των Αξιωματικών Λ.Σ, με γνώμονα την προστασία τους, αναλαμβάνει πρωτοβουλία εστιάζοντας αυτή τη φορά στον ευαίσθητο ψυχολογικό παράγοντα.

Τα στελέχη αυτά, σχεδόν καθημερινά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έρχονται αντιμέτωπα με εικόνες που τα συγκλονίζουν. Καλούνται να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν την απόγνωση και το σπαραγμό ενηλίκων και παιδιών που αναζητούν μια καλύτερη ζωή.

Σύμφωνα με δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες, όταν κάποιος βιώσει επαναλαμβανόμενα τέτοιες εμπειρίες, είναι πιθανόν να εμφανίσει συμπτώματα Μετατραυματικού Στρες (Post-traumatic Stress) ήτοι να εκδηλώσει σοβαρά, παρατεταμένα και επανεμφανιζόμενα συμπτώματα άγχους, τα οποία επιδεινώνονται κάθε φορά που κάτι προκαλεί αναμνήσεις του αρχικού συμβάντος. Αξιοσημείωτο είναι δε ότι το φαινόμενο εμφανίζεται σε στελέχη που την ώρα της επιχείρησης, παρουσιάζουν θετική έως και ηρωική συμπεριφορά.

Η Υπηρεσία λοιπόν έχει ευθύνη και χρέος να ενεργήσει προληπτικά και να στηρίξει τα στελέχη μας, να σταθεί δίπλα τους. Κατά συνέπεια, μείζονος σημασίας κρίνεται η ψυχολογική στήριξή τους έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όχι μόνο τη στρεσσογόνο εμπειρία, αλλά και τις πιθανές συνέπειές της στις καθημερινές, επαγγελματικές και επιχειρησιακές τους δραστηριότητες.

Κύριε Υπουργέ

Αναγνωρίζοντας την ευαισθησία σας απέναντι στα προβλήματα του προσωπικού, σας καλούμε να παρέμβετε παρέχοντας τις κατάλληλες κατευθύνσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ώστε να αναληφθούν άμεσα συγκεκριμένα μέτρα για την τακτική ψυχολογική υποστήριξη των στελεχών “της πρώτης γραμμής”, στον αγώνα που δίνουν καθημερινά για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Εδώ σχολιάζεις εσύ!

υπάρχουν...

banner