ΠΟΑΣΥ: Ενημέρωση για κρατήσεις μισθού Αστυνομικών μηνός Δεκεμβρίου

Η κράτηση που εμφαίνεται στη γραμμή «Λογαριασμός Ορφανών» της στήλης «Αναδρομικά & Δώρα» των κρατήσεων του αναλυτικού σημειώματος αποδοχών μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015 αφορά την έκτακτη ετήσια κράτηση του Λογαριασμού Αρωγής Ορφανών Τέκνων του Ιδρύματος Εξοχές.

Επισημαίνεται ότι, από τον εν λόγω Λογαριασμό χορηγείται ετήσια οικονομική ενίσχυση στα άγαμα και ορφανά τέκνα των συναδέλφων μια φορά το έτος.

Εδώ σχολιάζεις εσύ!

υπάρχουν...

banner