Επίσκεψη της Ε.Α.Υ.Δ.Α. στον κ. Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. Διαμαντόπουλο

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι
Αντιπροσωπεία του προεδρείου μας αποτελούμενη από τον Πρόεδρο ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ Αθανάσιο , τον Γεν. Γραμματέα ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Γεώργιο και την Ειδική Γραμματέα Οργανωτικού ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Σοφία  συναντήθηκε σήμερα  14-10-2015 με τον κ. Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη.

  Κατά την διάρκεια της συνάντησης τον ενημερώσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι της Δυτικής Αττικής και κυρίως για το φλέγον ζήτημα της τρομακτικής έλλειψης προσωπικού των Υπηρεσιών μας .
Επισημάναμε στον κ. Γενικό την οριακή κατάσταση από θέμα λειτουργίας που έχουν περιέλθει τόσο οι Υπηρεσίες Τάξης όσο και οι Υπηρεσίες Ασφαλείας και των συνεπειών αυτής της υποστελέχωσης τόσο στις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων όσο και στην αστυνόμευση των τόσο επιβαρυμένων εγκληματικά περιοχών μας.
Ιδιαίτερη μνέια έγινε στο ότι ακόμα και σήμερα παρά την κατάσταση που επικρατεί, παρατηρείται το φαινόμενο να μετακινούνται συνάδελφοι που υπηρετούν στην περιοχή μας σε άλλες υπηρεσίες εκτός Δυτικής Αττικής (ειδικές υπηρεσίες , επιτελεία κ.λ.π.)
Επίσης συζητήθηκε το θέμα της τεράστιας έλλειψης οχημάτων και προτάθηκε από μέρους μας, εκτός των άλλων, η επιβεβλημένη ανάγκη της ανακατανομής τους. Επίσης έγιναν κατά την γνώμη μας εποικοδομητικές προτάσεις από την μεριά μας τόσο ως προς την εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικών μέσων όσο και ως προς την αντιμετώπιση της ολοένα αυξανόμενης εγκληματικότητας αλλά και της επαρκέστερης αστυνόμευσης των περιοχών μας.
Από την πλευρά του ο κ. Γενικός μας διαβεβαίωσε ότι έχει την πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας της όλης κατάστασης και ότι θα προβεί άμεσα στην λήψη αποφάσεων και στην πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την επιτακτική επίλυση των ανωτέρω μείζονων προβλημάτων.
Από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι είχαμε μια αρκετά εποικοδομητική συζήτηση όπου όλα τα προβλήματα τέθηκαν στην πραγματική τους διάσταση και αναμένουμε εναγωνίως τις ενέργειες του κ. Γενικού.

 Για το Δ.Σ.
                 – Ο –                                                                                                        – Ο –
           Πρόεδρος                                                                                             Γεν. Γραμματέας
      ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Αθανάσιος                                                         ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος
12

Εδώ σχολιάζεις εσύ!

υπάρχουν...

banner