Ολοκληρώθηκε σήμερα το δεύτερο Σχολείο Επιμόρφωσης των νεοπροαχθέντων Αστυνομικών Διευθυντών

Ολοκληρώθηκε σήμερα η Β΄ Εκπαιδευτική Σειρά του Σχολείου Επιμόρφωσης των νεοπροαχθέντων Αστυνομικών Διευθυντών, έτους 2015, που πραγματοποιήθηκε το πενθήμερο από 12-10-2015 έως 16-10-2015, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές), με τη συμμετοχή τριάντα (30) Αστυνομικών Διευθυντών.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι Αστυνομικοί Διευθυντές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σειρά επιμορφωτικών διαλέξεων και παρουσιάσεων, εμπλουτίζοντας το γνωσιακό τους υπόβαθρο, σε ποικίλα θέματα επαγγελματικού ενδιαφέροντος, όπως σύγχρονος τρόπος διοίκησης (management), οργάνωση – λειτουργία Υπηρεσιών και τεχνικές επικοινωνίας (media training), ηγεσία, που θα τους βοηθήσουν, να ασκήσουν με πληρότητα τα καθήκοντα του βαθμού τους.

Στην τελετή έναρξης και λήξης του σεμιναρίου παρέστη ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, ο οποίος μέσω της ομιλίας του, παρότρυνε τους Αστυνομικούς Διευθυντές, για την ευδόκιμη συνέχιση του έργου τους, ενώ έδωσε εντολές και οδηγίες για διάφορα θέματα υπηρεσιακού ενδιαφέροντος.

O Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεπικουρούμενος από τη Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγο Σταματίνα Μίζη, επέδωσε στους αποφοιτήσαντες Αστυνομικούς Διευθυντές τα πιστοποιητικά σπουδών, παρουσία του Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχο Αθανάσιο Κατσάρα και άλλων Αξιωματικών της Σχολής.

Εδώ σχολιάζεις εσύ!

υπάρχουν...

banner